Τι είναι ο 'οικολογιστής'

Ο οικολογιστής είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει εύκολα, γρήγορα και δωρεάν, να έχουμε έναν καλύτερο έλεγχο των οικονομικών του νοικοκυριού μας.

Με τον οικολογιστή, έχουμε τη δυνατότητα να συγκεντρώνουμε και ταξινομούμε τα εισοδήματα και τις δαπάνες μας, βλέποντας παράλληλα πώς αυτά διαμορφώνονται και αναλύονται ημερησίως, μηνιαίως και ετησίως, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο σύνολο των εσόδων ή εξόδων του οικογενειακού μας προϋπολογισμού.

Με τον οικολογιστή μπορούμε να συγκρίνουμε τα έσοδα με τα έξοδά μας, ώστε να δούμε κατά πόσο ο οικογενειακός μας προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός ή ελλειματικός και να πάρουμε τις ανάλογες αποφάσεις.

Ο οικολογιστής δεν ζητάει κανένα προσωπικό μας στοιχείο ή πληροφορία, είναι απλά ένας βοηθός που μας κάνει αυτόματα τις πράξεις ανάλογα με τα στοιχεία που εμείς εισάγουμε.

Ο οικολογιστής είναι ένας σύμβουλος που έχει ως μοναδικό του στόχο να μας βοηθάει να διατηρούμε τον έλεγχο των οικονομικών μας και να αποφεύγουμε άμεσους αλλά και μελλοντικούς κινδύνους.